Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR - TILDELING AV STARTLÅN, TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG FOR 2018

Dato: 10.04.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2985
Fra/til: Husbanken
Saksbehandler: Inger Johanne L. Steinveg
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD FOR 2018
Unntatt off:
Dokument: