Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: LEDERAVTALE 2018 INGER JOHANNE LILLEMYR STEINVEG

Dato: 14.05.18
Type: Utgående
Saksnr: 16/2019
Fra/til: Hemne kommune
Saksbehandler: Torger Aarvaag
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: ARBEIDSAVTALE - STEINVEG INGER JOHANNE LILLEMYR
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: