Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP)

Dato: 10.04.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/928
Fra/til: Statens Pensjonskasse
Saksbehandler: Inger Sporild
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: OPPSIGELSE/PENSJON IRENE MELAND
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §26, jfr. Fvl. §13
Dokument: