Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: IS-24/8 RAPPORTERING 2018

Dato: 10.04.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/901
Fra/til: Hemne kommune
Saksbehandler: Trine Sæther Sødahl
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: PSYKISK HELSE 2018
Unntatt off:
Dokument: