Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ALLVEKST - EIERDOKUMENT

Dato: 10.04.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/966
Fra/til: Snillfjord kommune
Saksbehandler: Torger Aarvaag
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: ALLVEKST 2018
Unntatt off:
Dokument: