Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: REFERAT FRA MØTE I HEMNE UNGDOMSRÅD TORSDAG 5. APRIL 2018.

Dato: 10.04.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/185
Fra/til: Arkadij Vilajevits Morozov, Vanja Katrine Kilvik, Kristin Lovise Vaagan Hofset, Ronja Martine Belsvik, Sirilinn Fri, Tor Håvard Schei, Martin Hallan, Gunhild Viken Mjønesaune, Ingrid Margrethe Belsvik
Saksbehandler: Randi Lund Bugten
Enhet: Kultur og fritid
Sak: UNGDOMSRÅD 2018
Unntatt off:
Dokument: