Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UKM INFOBREV 4 PLUSS ORDENSREGLER

Dato: 10.04.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/663
Fra/til: Tor Erik Munkvold
Saksbehandler: Silje Wessel
Enhet: Kultur og fritid
Sak: UNG KULTUR MØTES - 2018
Unntatt off:
Dokument: