Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - FASADEENDRING/FASADESKILT

Dato: 10.04.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/706
Fra/til: Sodvin Eiendom AS
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: SODVIN EIENDOM AS - NYE SKILT OG VINDU GNR 102 BNR 92
Unntatt off:
Dokument: