Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: STATUS - TILTAK - NY VERANDA

Dato: 10.04.18
Type: Utgående
Saksnr: 13/1270
Fra/til: Tommy Braseth
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: TOMMY BRASETH - BYGGING AV NY VERANDA GNR 101 BNR 195
Unntatt off:
Dokument: