Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: STATUS - TILTAK - OPPFØRING AV ANNEKS OG TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG

Dato: 10.04.18
Type: Utgående
Saksnr: 13/1959
Fra/til: Bente Rødahl Arkitekter AS
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: PER NIELSEN - OPPFØRING AV ANNEKS OG NY ADKOMSTVEI
Unntatt off:
Dokument: