Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING MIDLERTIDIG ASSISTENT 34,51% STILLING FOR PERIODEN 23.03.18 TIL 22.04.18

Dato: 10.04.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/234
Fra/til: Marte Olsen Horsberg
Saksbehandler: Randi Myran
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: TILSETTING MIDLERTIDIG - PLEIE OG OMSORG 2018 - DELEGERTE VEDTAK
Unntatt off:
Dokument: