Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VEILEDET TJENESTE FOR LEGE UNDER VEILEDNING

Dato: 11.04.18
Type: Inngående
Saksnr: 16/856
Fra/til: Birgitte Volden Snekvik
Saksbehandler: Inger Sporild
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: ARBEIDSAVTALE - SNEKVIK BIRGITTE VOLDEN
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: