Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: BUDSJETTKONTROLL 2018

Dato: 11.04.18
Type: Notat
Saksnr: 18/949
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: BUDSJETTKONTROLL 2018
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: