Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM VEDTAK - AVSLAG PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

Dato: 11.04.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/972
Fra/til:
Saksbehandler: Marianne Torsø
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: