Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM POLITISK VEDTAK - HALVOR HAUKVIK - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS ARALDEL FOR OPPFØRING AV BYGNING FOR LAGER AV STRØSAND

Dato: 11.04.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2211
Fra/til: Halvor Haukvik
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: HALVOR HAUKVIK - KÅRHOLTEN - ETABLERING AV LAGER FOR STRØSAND
Unntatt off:
Dokument: