Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM POLITISK VEDTAK - ANITA KOSTAMO - DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅLET OG FRA BYGGEGRENSE MOT SJØ I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Dato: 11.04.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2416
Fra/til: Anita Kostamo
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: ANITA KOSTAMO - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - NAUST
Unntatt off:
Dokument: