Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: INNMELDING AV AVLØPSANLEGG

Dato: 11.04.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/748
Fra/til: Jostein Heimsbakk
Saksbehandler: Sissel Sørdal Moe
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: CHRISTIAN PIENE - TILKOBLING OG UTFØRING AV VANN OG AVLØPSANLEGG
Unntatt off:
Dokument: