Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR - KLAGE EIENDOMSVAGIFT.

Dato: 11.04.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/794
Fra/til: Trond Jørgen Rotli
Saksbehandler: Jorun Mariann Hjelen
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: KLAGE - EIENDOMSSKATTETAKSERING 2018 GNR 46 BNR 98
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: