Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD OM REFUSJON - REALFAG

Dato: 11.04.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/442
Fra/til: Svanem Barnehage
Saksbehandler: Svein Johny Forren
Enhet: Svanem barnehage
Sak: REALFAGSKOMMUNE 2017 - 2018 - 2019
Unntatt off:
Dokument: