Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UNDERSKREVET LEDERAVTALE 2018

Dato: 11.04.18
Type: Inngående
Saksnr: 16/1790
Fra/til: Inger Lise Øyan Waade
Saksbehandler: Torger Aarvaag
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: ARBEIDSAVTALE - WAADE INGER LISE ØYAN
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: