Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: KOSTPENGER FOR FROKOST OG TO-MÅLTID FRA 2018

Dato: 11.04.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/942
Fra/til:
Saksbehandler: Ingvild Myklebust Haugen
Enhet: Svanem barnehage
Sak: BARNEHAGESAK
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: