Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TREKKOPPGJØRSLISTE FRA NAV MARS 2018

Dato: 11.04.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2994
Fra/til: Helse- og omsorgsdepartementet
Saksbehandler: Solfrid Johanne Spjøtvold
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: EGENANDEL FOR OPPHOLD VED HEMNE HELSESENTER 2018
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: