Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT

Dato: 11.04.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2906
Fra/til: Kartverket
Saksbehandler: Jarle Tøndel
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: HEMNE KOMMUNE - FRADELING AV TOMT TIL GARDEROBEBYGG GNR 101 BNR 15
Unntatt off:
Dokument: