Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SLUTTATTEST

Dato: 11.04.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/996
Fra/til: Hero mottak
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: UTDANNING/ PRAKSIS LINDA LERVIK
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: