Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: KOPI AV ANBUDSKONVOLUTT

Dato: 11.04.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/649
Fra/til: Hemne Kommune
Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: ANSKAFFELSE INNLEIE AV MANNSKAP/MASKINER/UTSTYR OG LASTEBILER 2018 -2019
Unntatt off:
Dokument: