Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: REFERAT FRA UTVIKLINGSSAMTALE 09.04.2018

Dato: 11.04.18
Type: Notat
Saksnr: 16/2736
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: ARBEIDSAVTALE - JANNICKE FORREN
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: