Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ESTIMERT TID PÅ LANGTIDSLEIE AV MOTORVOGN FRA PRØVEN BIL TIL STØA 4, 2018

Dato: 11.04.18
Type: Notat
Saksnr: 17/2610
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: LEASING BIL - STØA 4
Unntatt off:
Dokument: