Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: INNSTILLING - FAGLEDER TTF

Dato: 11.04.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/684
Fra/til: FO v/HTV Roger Nordvik
Saksbehandler: Ida Lernes Hansen
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: REKRUTTERINGSSAK FAGLEDER PLEIE OG OMSORG
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §25
Dokument: