Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE -

Dato: 11.04.18
Type: Notat
Saksnr: 18/161
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE - STYRKINGSMIDLER 2018
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl §13, jfr. FVL §13 1.ledd nr.1
Dokument: