Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, ASSISTENT INNTIL 100 % STILLING FOR PERIODEN 25.06.18 - 19.08.18 VED PLEIE OG OMSORG

Dato: 11.04.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/335
Fra/til: Linda Lervik
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER I PLEIE OG OMSORG 2018
Unntatt off:
Dokument: