Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SPØRSMÅL OM FORLENGET ARBEIDSFRIST

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2059
Fra/til: Tone Bjerkan
Saksbehandler: Martin Georg Hanssen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: OPPFØLGING AVLØP GNR 35 BNR 105
Unntatt off:
Dokument: