Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SAMETINGETS UTTALELSE - BYGGING AV LANDBRUKSVEG PÅ GNR 94/1 M.FL.- SNILLFJORD KOMMUNE

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/739
Fra/til: Sametinget
Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: JOSTEIN SELNES - BYGGING AV LANDBRUKSVEI
Unntatt off:
Dokument: