Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL KULTURMINNEDAGENE DEN 8. - 16.09.208

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/707
Fra/til: Fellesnemda Halsa,Snillfjord og Hemne
Saksbehandler: Reidar Klungervik
Enhet: Kultur og fritid
Sak: KULTURMINNEDAGENE 2018
Unntatt off:
Dokument: