Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: PÅMINNELSE TIL KOMMUNIKASJONSANSVARLIG; KS TRENGER HJELP TIL BILDER

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/90
Fra/til: KS Kommunesektorens Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Saksbehandler: Øyvind Schei
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: DIVERSE SKRIV SENTRALADMINISTRASJONEN 2018
Unntatt off:
Dokument: