Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: PÅMINNELSE OM PREVALENSUNDERSØKELSEN I SYKEHJEM VÅREN 2018

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 15/2480
Fra/til: Folkehelseinstituttet
Saksbehandler: Hanne Stavaas Tøndel
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: NOSOKOMIALE INFEKSJONER I ALDERS OG SYKEHJEM 2016 - 2018
Unntatt off:
Dokument: