Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: GODKJENT BEVIS 1994 MAN 19272/FAK - LASTEBIL, TANK

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/717
Fra/til: Statens vegvesen Region Midt
Saksbehandler: Svein Roger Karlsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: DIVERSE - BILER I HEMNE KOMMUNE 2018
Unntatt off:
Dokument: