Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VEDTAK 12.04.18 - ANLEGG 005010040001 - OMSORGSBOLIG HAUGAFOSSEN

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/199
Fra/til: Sodvin Nett AS
Saksbehandler: Svein Roger Karlsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: KONTROLL AV ELEKTRISKE ANLEGG I KOMMUNAL BYGG 2018
Unntatt off:
Dokument: