Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: CV

Dato: 06.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 16/1993
Fra/til: Christine Rosøy Kjønsvik
Saksbehandler: Silje Wessel
Enhet: Kultur og fritid
Sak: UTDANNING PRAKSIS CHRISTINE ROSØY KJØNSVIK
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §26, jfr. Fvl. §13
Dokument: