Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: HAVNERÅDSPROTOKOLL 27.4.2018

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/611
Fra/til: Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS 2018 - 2019
Unntatt off:
Dokument: