Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ÅPENHETSRÅD FRA PRESSENS OFFENTLIGHETSUTVALG INNSYN I NORSKE KOMMUNER - ÅPEBNHETSINDEKSEN 2018

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/90
Fra/til: Pressens offentlighetsutvalg /Kristine Foss
Saksbehandler: Arnt Joar Moen
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: DIVERSE SKRIV SENTRALADMINISTRASJONEN 2018
Unntatt off:
Dokument: