Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: OPPLÆRING OG OPPFØLGING I BRUK AV ELEKTRISK RULLESTOL

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/390
Fra/til:
Saksbehandler: Lene Glomstad
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: HJELPEMIDLER - OPPLÆRING 2018 - 2019
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: