Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR : ANGÅENDE UTESTÅENDE KRAV TIL HEMNE KOMMUNE

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/1242
Fra/til:
Saksbehandler: Wenche Snildalsli Vuttudal
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: INNFORDRING KULTURSKOLE 2018
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: