Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: INNKALLING TIL DIALOGMØTE

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/1256
Fra/til:
Saksbehandler: Wenche Johansen
Enhet: Vinjeøra skole, SFO
Sak: LANGTIDSSYKEMELDING
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: