Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/1257
Fra/til: Inger Marie Skogseth Belsvik
Saksbehandler: Kristine Vitsø Bratset
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: ARBEIDSAVTALE - INGER MARIE SKOGSETH BELSVIK
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §26
Dokument: