Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: KONTAKTOPPLYSNINGER ARBEIDSGRUPPE FORVALTNING TLM.

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/941
Fra/til: Hemne Kommune
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - ARBEIDSGRUPPE FORVALTNING
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §26
Dokument: