Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UNDERSKREVET AVTALE OM LEIE HEMNEHALLEN 17. MAI

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/3024
Fra/til: 17. maikomiteen v/Ole Brynjar Moe
Saksbehandler: Marianne Torsø
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: UTLEIE AV HEMNEHALLEN 2018
Unntatt off:
Dokument: