Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: KAP 225 POST 64 - TILSKUDD TIL OPPLÆRING AV BARN OG UNGE SOM SØKER OM OPPHOLD I NORGE - KUNNGJØRINGSBREV FOR VÅREN 2018

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/1259
Fra/til: Fylkesmannen i Trøndelag
Saksbehandler: Svein Johny Forren
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: STATSTILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT MINORITETSSPRÅKELIGE BARN I GRUNNSKOLEN 2017 -2019
Unntatt off:
Dokument: