Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UTTALELSE TIL DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL BOLIG - HEMNE 31/55

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/759
Fra/til: Fylkesmannen i Trøndelag
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: ROAR HEIMSBAKK - BRUKSENDRING BOLIG
Unntatt off:
Dokument: