Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VEDTAK OM TVANGSMULKT: EGENMELDT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2018

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/948
Fra/til: Statistisk sentralbyrå
Saksbehandler: Svein Johny Forren
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: STATISTISK SENTRALBYRÅ 2018
Unntatt off:
Dokument: