Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKER MIDLER TIL OPPRYDDING OG OPPUSSING AV LEKEPLASSEN PÅ VINJEØRA

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/1260
Fra/til: Vinjeøra Vel v/Siv Helen Vinje
Saksbehandler: Reidar Klungervik
Enhet: Kultur og fritid
Sak: VINJEØRA VEL - ØKONOMISK STØTTE TIL OPPARBEIDELSE/OPPRUSTNING AV LEKEPLASS
Unntatt off:
Dokument: